Thẻ: HOÀNG ĐỨC BÌNH; NGUYỄN ĐÌNH THỤC; GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG; CHẶN XE QUỐC LỘ 1A

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)