Thẻ: một quốc gia mạnh dạn nới lỏng giãn cách chính là Ấn Độ. Nước này đã góp phần khiến dịch bệnh phát tán khắp nơi khi bỏ lệnh giãn cách trong kỳ nghỉ lễ

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)