Thẻ: nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook "Trần Khoa". Hai tài khoản trên cũng đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi"

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)