Thẻ: nếu dân đói làm loạn” hay “Mang quân đội vào để giữ trật tự

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)