Thẻ: Nếu không thực hiện giãn cách toàn vùng thì chỉ trong một thời gian rất ngắn (khoảng 1 đến 2 tuần)

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)