Thẻ: ngoài việc trao Giải thưởng Nhân quyền và viết báo cáo nhân quyền mỗi năm một lần. Nhìn fanpage hổ lốn

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)