Thẻ: người đại diện của Phạm Đoan Trang đã lu loa trên RFA rằng “việc bắt Phạm Đoan Trang là vi phạm hiến pháp và pháp luật”

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)