Thẻ: Nguyễn Thành Phong được Trung ương điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)