Thẻ: Nói như thế để thấy hành vi đi chơi golf của 2 quan chức tỉnh Bình Định (một Giám đốc Sở Văn hóa

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)