Thẻ: thành phố Hà Nội chủ trương tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh thông qua quy định người dân ra đường ngoài giấy đi đường cần phải có thêm chứng minh thư

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)