Thẻ: thành phố phía Nam về quê rồi để bà con lại các chốt kiểm soát và quay đầu xe

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)