Thẻ: tỏ vẻ bề trên chỉ dạy cho Chính phủ chống dịch. Nhưng thậ nực cười khi công tác chống dịch của Chính phủ ta đã được thế giới công nhận là hiệu quả.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)