Thẻ: Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; Thượng toạ Thích Thanh Tuấn và Đại đức Thích Nguyên Chính- Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)