Thẻ: ức chế hơn hẳn người dân của các nước khác”. Họ còn gọi nó là “kiểu phong tỏa của Trung Quốc”

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)